Mihin hoitoni perustuu

Yleisesti katsottuna jokainen hoitomuoto perustuu johonkin näkökulmaan, filosofiaan tai tieteenalaan.

Minä perustan hoitoni huolelliseen haastatteluun, tutkimukseen ja hoitodiagnostiikkaan. Huolellinen hoitodiagnostiikka on myös ortopedisen osteopatian ydin. 

Annan asiakkaalle tarvittaessa kokonaisvaltaisen, holistisen näkökulman tilanteesta. Tähän kuuluvat ne tekijät, jotka ovat olleet vaikuttamassa oireen syntyyn. Hoidon  ja kuntoutuksen loogisuus suhteessa oireen aiheuttajiin auttaa asiakasta varsinkin pitkäaikaisista oireista eroon.


Testien ja tutkimuksen sekä asiakkaan haastattelun avulla löytyvä kivun todellinen syy on oleellinen osa hoitosuunnitelmaani.

Lähes jokaisessa tapauksessa asiakkaani ovat saaneet avun jo ensimmäisellä käynnillä vastaanotollani.